logo

logo

logo

logo


Wijk Zuid - De Zondag

Zondagsbrief

Hier vind u de zondagsbrief zoals deze in de vieringen wordt verspreid. Vanwege privacy redenen zijn adressen verwijderd.

De zondagsbrief is als PDF-bestand beschikbaar. Hiervoor moet u beschikken over een PDF-lezer zoals Adobe Reader

Kopij voor de zondagsbrief kunt u mailen naar

Zondag 8 oktober »

Zondag 1 oktober »

Zondag 24 september »

Oppasdienst

oppasdienst


Jippieee ik mag weer naar de oppasdienst !


Elke zondag is er tijdens de kerkdienst iemand aanwezig die het echt leuk vindt om aandacht te besteden aan de 0 t/m 3 jarigen, zodat hun ouders de kerkdienst kunnen mee maken.

Zaal 2 is er speciaal voor ingericht. Aan het eind van de dienst zal de kleine samen met de kinderdienst en de jongeren de kerk weer inkomen zodat we gezamenlijk het einde van de kerkdienst kunnen meemaken.

Voor informatie: Hanneke Bertelink

Kerkdiensten online beluisteren

De diensten van de drie kerken (Bethelkerk, Ontmoetingskerk en Thaborkerk) zijn live en achteraf te beluisteren, via internet of met een kastje thuis: de KerkWebRadio.

Lees meer »

Kinderdienst

Elke zondag tijdens de kerkdienst is er kinderdienst. De kinderen gaan eerst met de ouders mee de kerkzaal in. Voor de Bijbellezingen heeft de dominee even speciaal aandacht voor de kinderen, daarna gaan we naar onze eigen ruimtes. Na de collectes komen we weer terug in de kerkzaal.

Lees meer »

Jongerenkerk

Elke zondag komt de 12+ jeugd bij elkaar in de Drop In (jeugdruimte) om met elkaar een bijbelverhaal in te duiken. Middels verschillende werkvormen gaan we er met elkaar over in gesprek of creatief aan de slag.

Lees meer »

Autodienst

De autodienst van de Bethelkerk is er voor gemeenteleden die niet zelfstandig naar de kerk kunnen. Zij worden zondags opgehaald en na de dienst thuisgebracht.
U kunt zich opgeven bij onderstaand adres.
Ook nieuwe chauffeurs met auto zijn van harte welkom.

Contactpersoon:
B. Bril,
J.A.A. Thijmstraat 3,
7552 HR Hengelo,
tel. 074-242 66 53, email:

Kerkdiensten thuis beluisteren

Kerkdiensten via KerkWebRadio en cassette beluisteren:

Voor personen die niet in staat zijn om de dienst bij te wonen, en niet de mogelijkheid hebben om de diensten online te beluistenen, is er een mogelijkheid om thuis de dienst te beluisteren met een KerkWebradio of een cassettebandje.

Contactpersoon:
Bram Groothuis,
Breemarsweg 98, 7553 HT Hengelo.
tel: 074-242 41 16
email:

Bloemendienst

Bloemen voor de Eredienst:

Na afloop van de dienst worden deze naar zieken of andere gemeenteleden gebracht.

Contactpersoon:
Mw. Gretha Waninge, tel. 2421981.