logo

logo

logo

logo

Hans Wachtmeester

Ds. Hans Wachtmeester

Hans Wachtmeester

ds. Hans Wachtmeester
Plataanstraat 4
7556 CB Hengelo
tel: 074 2567301 of 06-51 326 798
email
website: www.hans-wachtmeester.nl
Hans Wachtmeester, predikant van Wijk Zuid en Wijk Centrum

In Coevorden ben ik geboren, en daar heb ik met een onderbreking van acht maanden tot m’n 27e jaar gewoond. En dat was op het moment dat ik theologie ging studeren in Kampen. Tot zo ongeveer halverwege het examenjaar op de MAVO had ik het idee onderwijzer te willen worden. Maar toen ik een poster zag hangen van de Laboratoriumschool in Hengelo leek me dat zo mooi, dat ik niet heb geaarzeld en me voor die opleiding heb opgegeven. Zeven jaar ben ik medisch analist geweest, acht maanden in het Sint Antonius-ziekenhuis (toen nog in Utrecht), en daarna in het streekziekenhuis in Coevorden.

De liefde voor het kerkenwerk heb ik (behalve thuis bij mijn ouders) opgedaan in het jeugdwerk, vanaf m’n zestiende jaar. Nieuwsgierig geworden naar meer achtergronden, ging ik een zaterdagopleiding theologie volgen, eerst maar eens op derdegraads niveau. Dat beviel zo goed, dat ik heel graag fulltime in de kerk wilde werken, als predikant. Om een lang verhaal kort te maken (want er moest nog het nodige bijgespijkerd worden aan vooropleidingen): na acht jaar studie werd ik predikant in Bergentheim, later in Marknesse en nu in Hengelo.

De laatste jaren valt nog al eens te beluisteren dat de kerk te veel naar binnen gericht is geweest, en ik denk dat die kritiek terecht is. Natuurlijk moet er aandacht en zorg blijven voor de eigen leden en voor de kerkelijke organisatie. Maar als kerk heb je evengoed een boodschap aan niet-leden, of aan mensen die in de loop van de tijd zijn afgehaakt. Of liever gezegd: zij hebben een boodschap voor de kerk. Op het gebied van de diaconale en de missionaire taak van de gemeente is er veel werk te doen. Wat mij betreft mag de kerk een duidelijker plaats krijgen in de samenleving dan nu het geval is. En een rol spelen, waar de samenleving niet omheen kan.