logo

logo

logo

logo


Afscheid Rinse

Als we op 8 okt. voor het laatst in de Bethelkerk zijn, betekent dat ook dat we afscheid van onze koster Rinse Visser zullen moeten nemen. Hij is degene die altijd heeft gezorgd dat de kerk er pico bello uitzag en ons voorzag van een gulle glimlach, koffie en thee. En, zoals bijvoorbeeld bij 7 + 1, ook van een lekkere maaltijd. We zullen dat node gaan missen, al komen er op de nieuwe locatie ongetwijfeld mensen die deze taken over gaan nemen.

Maar de vrolijke bereidwilligheid van Rinse is dusdanig dat we hem, in de positieve zin, met gelijke munt terug willen betalen: We gaan met z’n allen op de zondag van het afscheid een lunch voor hem organiseren. Iedereen, BEHALVE DIEGENEN DIE ALLEEN ZIJN, brengen ‘s morgens een lunchgerecht (dat kan van alles zijn) mee voor het aantal gezinsleden +1. Dus kom je met z’n drieën, dan maak je iets voor 4 personen. Kom je met 2 dan voor 3 personen enz. Alleen mensen met een dieet, wordt gevraagd dit zelf mee te nemen.

Voor de dienst wordt het eten in de voormalige Marnixschool in ontvangst genomen. Tijdens het koffiedrinken na de dienst, wordt de kerkzaal voor het eten op orde gebracht (waarvoor we alle menskracht kunnen gebruiken). Na afloop is het de bedoeling dat ieder zijn eigen restjes en schalen/mandjes weer mee naar huis neemt, zodat er niets hoeft te worden weggegooid.

Tijdens de maaltijd is er gelegenheid onze dank naar Rinse in woorden en daden tot uitdrukking te brengen. Op deze manier hopen we op een goed afscheid van onze gewaardeerde koster en dit met zo veel mogelijk gemeenteleden te mogen beleven.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met me op.

Namens de commissie, Cobi van Doorn. Tel.2433748, email:

Welkom bij Wijk Zuid

Wijk Zuid is één van de drie wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente in Hengelo.

Wijk Zuid

Wijk Zuid is het deel van Hengelo dat ten zuiden ligt van de spoorlijn Oldenzaal-Hengelo-Delden.
Het kerkgebouw in Wijk Zuid is de Bethelkerk, Berfloplein 18.

Bethelkerk

Bethelkerk, Berfloplein 18, 7553 JZ, Hengelo, tel 074 291 04 38
Koster: Hr. Rinse Visser, Frederik van Eedenstraat 1, 7552 WT Hengelo
tel. 074 243 10 86, email:

Locatie:

Grotere kaart weergeven »

Kerkdiensten

De aanvangstijd van de vieringen in de Bethelkerk is doorgaans 10.00 uur. Voor de juiste aanvangstijden zie:

Kerkdiensten, datum/tijd »

Klok Bethelkerk

De diensten zijn ook online te beluisteren, live of achteraf. Zie:

Kerkdiensten online »

Predikant

Peter Hendriks

Ds. Peter Hendriks
Albert Schweitzerstraat 11
7555MA Hengelo
tel. 074 - 2 595 669
fax: 084 - 7128 262
email
Bovenwijkse taak: coördinatie jeugdwerk.

Lees meer »

Kerkelijk werker

Gaatske Braam-Posthumus

mw. Gaatske Braam-Posthumus
tel. 06-12.222.059
email

Wijkkerkenraad

Voorzitters:

Hanneke Bertelink-Caron, Rijksweg 11a, 7495 RH Ambt Delden, tel. 074-250 60 23, email:

Inge Postma-Horstman, Krabbenbosweg 56, 7555 EM Hengelo, tel. 074-243 89 87, email:

Scriba:
Bert Bril, J.A.Alb. Thijmstraat 3, 7552 HR Hengelo, tel. 074-242 66 53, email:

Over overgang naar de Waterstaatskerk

Bezoekdienst

Bezoek tijdens verblijf in het ziekenhuis:

Wie prijs stelt op een bezoekje wordt verzocht dit door te geven aan mw. Elly Groothuis tel. 074-242 41 16 of mw. Gretha Waninge, tel. 074-242 19 81.

Bezoekdienst:

Op hun verzoek worden ouderen vanaf 80 jaar bezocht. Ook aan huwelijksjubilea, nieuw ingekomenen, geboorten en langdurige zieken wordt aandacht besteed. Alleen als de bezoekdienst op de hoogte is van uw situatie kan een bezoekje gebracht worden. Contactpersoon: Mevr. T. van der Meer - Dijkstra, tel. 074-242 6060

Daarnaast worden er voor 75+ers Vesperdiensten en andere middagen georganiseerd. Zie hiervoor de aankondigingen in Binding.

Pastoraat

Gaatske Braam verzorgt het pastoraat voor de gemeenteleden die in 1940 of eerder geboren zijn en voor alle gemeenteleden (ongeacht leeftijd) woonachtig op 't Swafert, Humanitas en Korenbuurt.
Voor gemeenteleden die na 1940 zijn geboren, verzorgt ds. Hans Wachtmeester het pastoraat ten noorden van de spoorlijn naar Enschede; ds. Peter Hendriks ten zuiden hiervan.