logo

logo

logo

logo

Peter Hendriks

Ds. Peter Hendriks

Peter Hendriks

Ds. Peter Hendriks
Albert Schweitzerstraat 11
7555MA Hengelo
tel. 074 - 2 595 669
fax: 084 - 7128 262
email
Peter Hendriks, predikant van Wijk Zuid

Sinds september 2004 ben ik verbonden aan de Protestantse Kerk iw in Hengelo. Ik ben Twentenaar van geboorte, maar ik was nog maar een half jaar oud toen mijn ouders uit Glanerbrug (bij Enschede) naar Gouda vertrokken. Daarna naar Hoogeveen, naar Venlo, en na veertien jaar weer terug naar Enschede. Zes jaar later ging ik op kamers in Utrecht wonen, dus of ik een echte Twentenaar ben geworden? Wie weet.

In mijn Utrechtse tijd studeerde en werkte ik als accountant. Daarnaast was ik actief in de kerk, in het jeugdwerk en als ouderling. Vandaar mijn overstap naar de studie theologie, zij het in de avonduren. In 1983 stopte ik met mijn werk als accountant en werd ik bevestigd tot predikant in het “andere” Hengelo, in Gelderland. In 1989 vertrokken we naar Apeldoorn.

Vanaf het begin heb ik mij bezig gehouden met de vraag hoe kerk en geloven betekenis kunnen hebben voor mensen in onze tijd. Vandaar dat ik, naast het gewone pastorale wijk en jeugdwerk, veel energie heb gestoken in bezoekprojecten als “Geloof ligt op straat”, in vieringen als “Het Hemels Gelag” en projecten als de 7+1 Basiscursus geloven “Ontmoetingen met God” en “Toppers van Geloven”. Daarvan zijn bij uitgeverij Boekencentrum een aantal boeken verschenen. Meer daarover op www.7plus1.nl

Geloven kan voor mensen in onze tijd veel betekenen. Dat is mij uit de bezoekprojecten wel duidelijk geworden. Binnen onze kerken en geloofsgemeenschappen kunnen we niet genoeg doen om wegen en mogelijkheden te vinden daar iets van herkenbaar te laten worden. De kerk en geloofstraditie van meer dan 3000 jaar aan Gods ervaringen en geloofsbeleving biedt een schat aan levensinzicht. God zelf komt ons erin tegemoet. Het is goed dat met elkaar te ontdekken. Graag kijk ik daarbij ook naar hoe daarmee in de beeldende kunst wordt omgegaan.

In mijn dagelijks werk ben ik voor mensen beschikbaar om met hen de zoektocht aan te gaan naar wat dat kan betekenen voor onszelf. Wil het ons lukken onze verhalen in aanraking te brengen met de verhalen van de Eeuwige? Wij mogen ten diepste weten dat Hij voor ieder de Levende wil zijn.