logo

logo

logo

logo

Webloket

Webloket Protestantse Gemeente in Hengelo

Het webloket is de digitale ingang voor leden van de Protestantse Gemeente Hengelo en voor belangstellenden voor:

  • Vragen naar het Kerkelijk Bureau
  • Bestellingen & Betalingen
  • Aanmelden voor activiteiten die gelden voor de gehele Protestantse Gemeente Hengelo
  • Aanmelden of afmelden voor digitale communicatie & afhandeling van Kerkbalans
  • Aanmelding, aanpassen resp. opvragen van leden-informatie, zoals email-adres en registratienummer

Maak uw keuze(s) hieronder. Zie ook de informatie onder de keuze's.

Bestellen Collectemunten » Aanmelden/afmelden Digitale Binding »

Overige webformulieren zijn tijdelijk buiten gebruik. Met vragen betreffende Digitale kerkcommunicatie, e-mailadressen en algemene opmerkingen gelieve contact op te nemen met:

De ledenadministratie is de basis voor de communicatie met de gemeenteleden. Steeds meer maken we gebruik van communicatie via Internet. Je email-adres is dan nodig voor je deelname aan 'digitale' Kerkbalans, andere digitale acties, voor email naar de gemeenteleden (jong en oud) en voor digitale bestellingen e.d.
Kort samengevat onder de noemer “Digitale kerkcommunicatie”.
De uitnodiging om ons in te lichten over een emailadres geldt voor alle leden apart! Dus niet alleen de gebruikelijke ontvangers van brieven van de kerk, maar ook hun huisgenoten die op een of andere manier lid zijn, want niet alle berichten zijn voor iedereen op dezelfde manier van toepassing! Als je bij de aanmelding alle velden invult, dan krijgen we voldoende, eenduidige informatie om dat email-adres op de goede plek in de administratie te zetten.

Na verzending van het ingevulde venster krijg je een bevestigingsmail. Hierna kun je digitaal informatie ontvangen van kerkelijke acties in plaats van de huidige papieren informatie-voorziening. Ook digitaal afhandelen van toezeggingen, betalingen en giften kan dan. De uitvoering van toezeggingen en betalingen verloopt via de Stichting Kerkelijk Geldbeheer: deze stichting is de financiële dienstverlener voor alle Protestantse gemeenten in Nederland.

Het registratienummer is het meest unieke handvat voor toegang tot de ledenadministratie. Dit registratienummer is het nummer waarmee u bekend bent bij de Protestantse Gemeente Hengelo en PKN: dit nummer wordt o.a. vermeld op de toezeggingspapieren voor Kerkbalans.

Wijziging van emailadres en m.b.t. deelname aan Kerkbalans kunnen direct via dit webloket worden doorgegeven. Alle andere aanpassingen voor de ledenadministratie alleen via contact met het Kerkelijk Bureau.