logo

logo

logo

logo


Vrijwilligersdienst Waterstaatskerk-Noord

Met een groep van ongeveer 20 dames organiseren wij elke maand een koffiemorgen in het wijkgebouw naast de Thaborkerk voor de 75+ gemeenteleden. Ook gemeenteleden die nog geen 75 jaar zijn, mogen zich welkom weten. Deze morgens hebben soms een thema en regelmatig is onze Predikant Herman Koetsveld aanwezig. Maar belangrijk is het contact hebben met elkaar.

Met Kerst, Nieuwjaar en Pasen zijn er gezellige middagen en eenmaal per jaar maken we een bustocht.

Ouderen die er prijs op stellen brengen we regelmatig een bezoekje. Krijgt u geen bezoek, maar u wilt dit wel graag, neem contact met ons op.


Namens het bestuur, Cock Eshuis, secretaris,

tel.277.32.54, e-mail:

Kerk en Maatschappij

Er worden in de Brongemeente al een aantal jaren 2 keer per jaar open maaltijden georganiseerd. We nodigen een groep mensen uit van een maatschappelijke groepering en gaan met elkaar in gesprek. De ontmoeting staat centraal. De maaltijden zijn begin november en begin februari. Marieke Iwema is contactpersoon. Tel.266.95.20.

Zie Binding voor verdere informatie.

Kaartengroep “Hengelo Breed”

Er zijn volop kaarten te koop in al onze kerkgebouwen, vooral in de Waterstaatskerk.
Dit jaar zijn er veel kerstkaarten voor een klein prijsje. De kaartengroep wil net als voorgaande jaren weer kerststukken en graftakken maken, ondanks dat er dit jaar geen Kerst-Inn in de Bethelkerk is.

Tot 11 december as. kunt u een kerststuk of graftak bestellen bij: Gretha Waninge tel. 074-242.19.81
Ook voor nadere inlichtingen kunt u haar bellen.

Op 16 december ‘s middags kunt u een kerststuk of graftak afhalen in de Bethelkerk, rond 14.00 uur staat de koffie en thee dan klaar.
We hopen, dat u ook dit jaar onze actie wilt steunen. U bent van harte welkom.

De opbrengst gaat evenals voorgaande jaren naar Stichting Kleine Kracht