logo

logo

logo

logo


Paaspelgrimage op Vlieland”

ontmoeting

Paaspelgrimage op Vlieland

De Kerstdagen zijn net voorbij, maar op Vlieland bereidt de pelgrimagegroep zich alweer voor op het komende hoge feest van de kerk, Pasen. Het eiland van rust met zijn prachtige zeventiende-eeuwse kerk, is dé plek voor stilte, gesprekken, rituelen en liturgie. Als moderne pelgrims ervaren de deelnemers samen, op een intense manier de periode van Witte Donderdag tot en met Pasen (29 maart – 2 april 2018).

Tijdens deze Paaspelgrimage zijn er vier vieringen en andere activiteiten: Samen eten, een film, gelegenheid voor stilte en meditatie, een labyrint ontwerpen en ervaren, misschien een fakkeloptocht en in elk geval een meditatieve wandeling. Er is ook tijd ingeruimd voor eigen activiteiten.

Enkele ervaringen van pelgrims uit vorige jaren:
Het verblijf: Een bijzondere, gastvrije en veilige plek om met de groep bij elkaar te zijn en zelf te kunnen kiezen om alleen of in de groep te zijn.
De kerkdiensten: vond ik onmisbaar en essentieel; we werden erbij betrokken, om deel te nemen aan lezingen en samen te zingen als groep.
Wandelen langs het Wad, over het strand en over het eiland: was heerlijk, informatief en spiritueel. Op koffie getrakteerd te worden in een duinpan verdient een 10!
De fakkeloptocht was mooi om te doen, symbolisch en spannend om als groep in het donker af te dalen richting de kerk.

Maximaal dertig mensen kunnen meedoen dus heb je interesse, wacht dan niet te lang! Meer informatie vind je op de website van de Protestantse Gemeente Vlieland www.protestantsegemeentevlieland.nl en op de speciale Facebookpagina: Paaspelgrimage Vlieland

Kaartengroep “Hengelo Breed”

Zonnebloemaktie

(ondersteund door de Diaconie)

1e foto zonnebloem

De actie 'een steuntje in rug' het voorjaarsstukje in de vastentijd is goed ontvangen. Het thema 'ik zorg voor jou' om een kaart te sturen was een zinvolle combinatie voor groot en klein om naar elkaar om te zien. We hebben € 110.00 overgemaakt naar de Stichting Kleine Kracht.

Velen van u hebben de weg naar de kaartenmolen gevonden. Uw recyclingkaarten kunt u kwijt in een doos bij de kaartenmolen. Zondag 15 april start de Zonnebloemenactie en krijgt ieder een folder met zaden aangereikt. Een muntje of wat kleingeld voor de Stichting Kleine Kracht is welkom! (dit kan in het busje bij de kaartenmolen of in een mandje op de tafel met kaarten)
Ook zijn er volop kaarten met zaden te koop voor € 1.00 in de kaartenmolen We hopen dat u ze weggeeft aan familie, buren en vrienden, maar vooral zelf zaait !

Zaaien - groeien – plukken. Dit jaar weer met een wedstrijd zoals een tiental jaren geleden.

Waar groeit de mooiste grootste zonnebloem! Fam. Jan Pothof won de eerste prijs, weet u nog? Vorig jaar in de zomerdiensten plukten we 7 weken lang uit ieders tuin! Straks voor het eerst in onze Waterstaatskerk Uw eigen bloemen. Voor informatie zie de PKN-site, de Binding en de zondagsbrieven

Van harte aanbevolen door de Diaconie.

2e foto zonnebloem

We horen enthousiaste verhalen over zaden die al hele planten worden Het gaat goed met de zonnebloemenactie. tot midden/eind mei kan er nog gezaaid worden in open grond, meedoen dus!

Begin mei zijn de avonddiensten gestart in de WSK. Alle diensten onder een dak, wat een Zegen! Er was een boeket bloemen van de kaartengroep als dank voor alle steun van zoveel jaren van de Centrumwijk en een Welkomstgroet voor in de WSK. Als straks onze 3 wijkkerken gesloten zijn, gaan we met een nieuwe start verder in de WSK. We hebben hierbij hulp nodig om activiteiten op te zetten en te gaan ontwikkelen. Wie mee wil denken en doen, graag. KERK ZIJN AAN DE BASIS.

"een kaartje gemaakt - een kaartje gekocht
een kaartje geschreven - een kaartje bezorgd
opnieuw ingeleverd - een praatje gemaakt
een woord en een groet die mijn medemens raakt"

De eerstvolgende dinsdagmiddagen komen we bij elkaar in de WSK vanaf 14.00 uur: dinsdag 5 juni / dinsdag 3 juli / dinsdag 7 augustus / dinsdag 4 september.
Graag even een telefoontje naar Gretha: 074-2421981 of Marchien: 074-2776334.

Vrijwilligersdienst Waterstaatskerk-Noord

Met een groep van ongeveer 20 dames organiseren wij elke maand een koffiemorgen in het wijkgebouw naast de Thaborkerk voor de 75+ gemeenteleden. Ook gemeenteleden die nog geen 75 jaar zijn, mogen zich welkom weten. Deze morgens hebben soms een thema en regelmatig is onze Predikant Herman Koetsveld aanwezig. Maar belangrijk is het contact hebben met elkaar.

Met Kerst, Nieuwjaar en Pasen zijn er gezellige middagen en eenmaal per jaar maken we een bustocht.

Ouderen die er prijs op stellen brengen we regelmatig een bezoekje. Krijgt u geen bezoek, maar u wilt dit wel graag, neem contact met ons op.


Namens het bestuur, Cock Eshuis, secretaris,

tel.277.32.54, e-mail:

Kerk en Maatschappij

Er worden in de Brongemeente al een aantal jaren 2 keer per jaar open maaltijden georganiseerd. We nodigen een groep mensen uit van een maatschappelijke groepering en gaan met elkaar in gesprek. De ontmoeting staat centraal. De maaltijden zijn begin november en begin februari. Marieke Iwema is contactpersoon. Tel.266.95.20.

Zie Binding voor verdere informatie.