logo

logo

logo

logo


Paaspelgrimage op Vlieland”

ontmoeting

Paaspelgrimage op Vlieland

De Kerstdagen zijn net voorbij, maar op Vlieland bereidt de pelgrimagegroep zich alweer voor op het komende hoge feest van de kerk, Pasen. Het eiland van rust met zijn prachtige zeventiende-eeuwse kerk, is dé plek voor stilte, gesprekken, rituelen en liturgie. Als moderne pelgrims ervaren de deelnemers samen, op een intense manier de periode van Witte Donderdag tot en met Pasen (29 maart – 2 april 2018).

Tijdens deze Paaspelgrimage zijn er vier vieringen en andere activiteiten: Samen eten, een film, gelegenheid voor stilte en meditatie, een labyrint ontwerpen en ervaren, misschien een fakkeloptocht en in elk geval een meditatieve wandeling. Er is ook tijd ingeruimd voor eigen activiteiten.

Enkele ervaringen van pelgrims uit vorige jaren:
Het verblijf: Een bijzondere, gastvrije en veilige plek om met de groep bij elkaar te zijn en zelf te kunnen kiezen om alleen of in de groep te zijn.
De kerkdiensten: vond ik onmisbaar en essentieel; we werden erbij betrokken, om deel te nemen aan lezingen en samen te zingen als groep.
Wandelen langs het Wad, over het strand en over het eiland: was heerlijk, informatief en spiritueel. Op koffie getrakteerd te worden in een duinpan verdient een 10!
De fakkeloptocht was mooi om te doen, symbolisch en spannend om als groep in het donker af te dalen richting de kerk.

Maximaal dertig mensen kunnen meedoen dus heb je interesse, wacht dan niet te lang! Meer informatie vind je op de website van de Protestantse Gemeente Vlieland www.protestantsegemeentevlieland.nl en op de speciale Facebookpagina: Paaspelgrimage Vlieland

Kaartengroep “Hengelo Breed”

De kaartengroep 'Hengelo Breed' is een Werkgroep van de Diaconie.
Hier vallen verschillende acties onder o.a. kaartverkoop in de kerk.
De kaarten zijn te vinden in de kaartenmolen en in mandjes (op de tafel).
Verschillende kaarten voor felicitatie / kinderkaarten /opkikker/ geboorte / jubileum of zonder tekst. Er zijn volop voorjaarskaarten beschikbaar.
In het voorjaar zijn er zonnebloemkaarten met zaden te koop om weg te geven.
Of zelf te zaaien voor een pittige zonnige zomer.
Afgelopen jaar stonden ze als boeketten in de zomerdiensten. Wat een feest!
Met de Kerst-Inn (hopelijk komend jaar in de WSK) worden er graftakken en kerststukken gemaakt.
De verkoop was op bestelling en de laatste kerststukken werden in de Waterstaatskerk verkocht.
Met de opbrengst van de Kerstkaarten is in januari € 175.00 naar de Stichting Kleine Kracht overgemaakt.
de Waterstaats-Kerstgroet hopen we het komende jaar verder over de hele stad te verspreiden.
Dank voor uw steun, meedenken en meedoen!
Uw kaarten zijn bij ons welkom voor recycling, zo is er een bijzonder contact met elkaar en werken we tevens voor een goed doel. Dat is ook Kerk Zijn!
Onze eerstvolgende actie is in de 40 dagentijd.
Er worden voorjaarsstukjes gemaakt die u kunt kopen en bezorgen bij iemand die 'een steuntje in de rug ' kan gebruiken.
Zo tonen we onze verbondenheid en betrokkenheid met elkaar, hoe mooi is dat!
Zo werken we aan de 4 zuilen van het logo van onze WSK.
In de volgende Binding en zondagsbrieven meer informatie.
We denken in de week voor Palmpasen de voorjaarsstukjes te maken.
We hopen dat velen van u mee doen en omzien naar elkaar.
Wie mee wil helpen met bloemschikken graag!
Als u voorjaarsgroen voor ons heeft graag een telefoontje.
Informatie en opgave alvast bij:

Gretha Waninge tel: 2421981
Marchien Kuper tel: 2776334

ontmoeting

Vrijwilligersdienst Waterstaatskerk-Noord

Met een groep van ongeveer 20 dames organiseren wij elke maand een koffiemorgen in het wijkgebouw naast de Thaborkerk voor de 75+ gemeenteleden. Ook gemeenteleden die nog geen 75 jaar zijn, mogen zich welkom weten. Deze morgens hebben soms een thema en regelmatig is onze Predikant Herman Koetsveld aanwezig. Maar belangrijk is het contact hebben met elkaar.

Met Kerst, Nieuwjaar en Pasen zijn er gezellige middagen en eenmaal per jaar maken we een bustocht.

Ouderen die er prijs op stellen brengen we regelmatig een bezoekje. Krijgt u geen bezoek, maar u wilt dit wel graag, neem contact met ons op.


Namens het bestuur, Cock Eshuis, secretaris,

tel.277.32.54, e-mail:

Kerk en Maatschappij

Er worden in de Brongemeente al een aantal jaren 2 keer per jaar open maaltijden georganiseerd. We nodigen een groep mensen uit van een maatschappelijke groepering en gaan met elkaar in gesprek. De ontmoeting staat centraal. De maaltijden zijn begin november en begin februari. Marieke Iwema is contactpersoon. Tel.266.95.20.

Zie Binding voor verdere informatie.