logo

logo

logo

logo


Kerk en Maatschappij

Er worden in de Brongemeente al een aantal jaren 2 keer per jaar open maaltijden georganiseerd. We nodigen een groep mensen uit van een maatschappelijke groepering en gaan met elkaar in gesprek. De ontmoeting staat centraal. De maaltijden zijn begin november en begin februari. Marieke Iwema is contactpersoon. Tel.266.95.20.

Zie Binding voor verdere informatie.

Kaartengroep “Hengelo Breed”

We horen goede berichten over de kaartverkoop. Stuur eens een kaart met een groet naar wie dat kan gebruiken of “zomaar”.
Of neem een pakketje kaarten mee als je op bezoek gaat (een postzegel erbij is handig). Op deze manier denken we aan elkaar in deze wintertijd en dat doet goed!

Er zijn volop voorjaarskaarten gemaakt en groeten voor Pasen.

De kaartengroep kan versterking gebruiken uit alle drie de wijken. Hartelijk welkom op de eerste dinsdagmiddag van de maand in de Ontmoetingskerk.

Uw kaarten voor hergebruik zijn van harte welkom. De opbrengst is nog steeds voor de Stichting Kleine Kracht.

Informatie bij:
Gretha Waninge tel. 074-242.19.81 (Zuid)
Lia van der Wal tel. 074-291.64.44 (Centrum)
Marchien Kuper tel. 074-277.63.34 (Noord)
Annie Schraders tel. 074-277.27.58 (Noord)

Kaartengroep Hengelo Breed

Een boeket zonnebloemen in de Waterstaatskerk!
De Kaartengroep gaat een nieuwe actie starten.

Net als voorgaande jaren zijn er weer zonnebloemkaarten met zaden te koop. We hopen dat er veel kaarten gekocht worden, veel zaden gezaaid in tuinen en op balkons. We hopen de bloemen in september / oktober als een groot boeket in de Waterstaatskerk in een vaas te zetten! Wie een grote tuin of groentetuin heeft kan extra zaden vragen. We wensen elkaar een zonnige "pittige" zomer toe met veel groei en bloei!
Van harte aanbevolen! De kosten zijn € 1.00 per kaart.
Meehelpen kaarten maken kan ook.
Je bent van harte welkom op elke eerste dinsdagmiddag van de maand in de Ontmoetingskerk.

We starten om 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur, voorlopig t/m mei.
Uw kaarten voor hergebruik ontvangen we graag.
Er is met uw hulp een mooi bedrag van € 160,00 overgemaakt naar Stichting Kleine Kracht.

Er zijn nu overal kaarten met zaden te verkrijgen!

Informatie en kaarten bij:
Gretha Waninge tel. 074-242.19.81 (Zuid)
Lia van der Wal tel. 074-291.64.44 (Centrum)
Marchien Kuper tel. 074-277.63.34 (Noord)
Annie Schraders tel. 074-277.27.58 (Noord)Zonnebloem kaarten

Vrijwilligersdienst De Bron 75+

Met een groep van ongeveer 20 dames organiseren wij elke maand een koffiemorgen in het wijkgebouw voor de 75+ gemeenteleden. Ook gemeenteleden die nog geen 75 jaar zijn, mogen zich welkom weten. Deze morgens hebben we soms een thema, regelmatig is onze Predikant Herman Koetsveld aanwezig. Maar belangrijk is het contact hebben met elkaar. Met Kerst, Nieuwjaar en Pasen zijn er gezellige middagen en eenmaal per jaar maken we een bustocht.

Ouderen die er prijs op stellen brengen we regelmatig een bezoekje. Krijgt u geen bezoek, maar u wilt dit wel graag, neem contact met ons op.


Namens het bestuur, Cock Eshuis, secretaris, tel.277.32.54, e-mail:

Kaartengroep Brongemeente

Met veel plezier, inzet en creativiteit worden maandelijks kaarten gemaakt. Het meeste materiaal is hiervoor aanwezig. De kaarten worden verkocht in de hal van het wijkcentrum. De opbrengst is voor het Annie Mol Fonds, dat weer ten goede komt aan extra investeringen in ons wijkcentrum.

Waar: Wijkcentrum van de Thaborkerk.
Wanneer: Iedere eerste dinsdag van de maand van september tot en met april
Tijd: Van 13:30 - 15:00 uur
Informatie: Minie Ravenshorst, tel. 074-277.55.02
Betsy Springer, tel. 074-278.18.81