logo

logo

logo

logo

Brongemeente - De Zondag

Zondagsbrief 'Rond de Thabor'

De zondagsbrief is als PDF-bestand beschikbaar. Hiervoor moet u beschikken over een PDF-lezer zoals Adobe Reader

Kopij voor Rond de Thabor uiterlijk woensdagavond naar

Zondag 4 maart »

Zondag 21 januari »

Zondag 5 november »

Oppasdienst

Rond de Bron

Iedere zondagmorgen vanaf een kwartier voordat de kerkdienst begint is er tijdens de diensten van de Brongemeente oppas aanwezig in de Thaborkerk. De oppas wordt bemand door vrijwilligers om de baby's en peuters (0 tot en met 4 jaar) op te vangen.
De kinderen kunnen met verschillende soorten speelgoed spelen, zo is er voor groot en klein volop keuze. Er is ruimte voor boekjes (voor)lezen, kleuren en met de autootjes spelen. Uiteraard worden de kinderen verschoond of gaan ze, samen met de oppas, naar het toilet. Ook zijn ouders vrij om hun kind wat drinken of een koekje mee te geven. Tijdens de collecte worden de kinderen door de ouders opgehaald, zodat kinderen en leiding erbij zijn als de zegen wordt uitgesproken.

Informatie en roostermaker: Sandra Woltersom, 06-1548 2639, email:

Kerkdiensten online beluisteren

De diensten van de drie kerken (Bethelkerk, Ontmoetingskerk en Thaborkerk) zijn live en achteraf te beluisteren, via internet of met een kastje thuis: de KerkWebRadio.

Lees meer »

Kerkdiensten thuis beluisteren

Naast kerkdiensten online/achteraf beluisteren via KerkWebRadio cq. eigen PC, is er ook de mogelijkheid van achteraf beluisteren van een cassette-opname. Cassette-opname en -distributie is na aanmelding vooraf.
Voor bijzondere diensten bestaat ook de mogelijkheid van een CD-opname. Zulke opnamen van bijzondere diensten zijn op verzoek en in overleg.

Contactpersoon:
Anton van Nieuwenhuijzen,
tel: 074-2771344
email:

Preken Thaborkerk

De preektekst is als PDF-bestand beschikbaar. Hiervoor moet u beschikken over een PDF-lezer zoals Adobe Reader

Zondag 13 november 2016 »

Preek oecumenische viering 21 januari 2018 Thaborkerk »