logo

logo

logo

logo

Herman Koetsveld

Ds. Herman Koetsveld

Herman Koetsveld

Ds. Herman Koetsveld,
Guus Osterstraat 14, 7558 SH Hengelo,
tel. 074-278.32.03, email

Herman Koetsveld, predikant van de Brongemeente:

‘Het is een voorrecht om dominee te zijn. Zo ervaar ik dat. Niet altijd natuurlijk, maar meestal wel. Pendelen tussen oeroude tradities en nu; tussen vragen van mensen van toen en van mensen van nu; tussen de tekst van de zondag en de mensen die op dat specifieke moment voor m’n neus zitten; pendelen ook tussen mensen die in een groep bij elkaar zitten om op zoek te zijn naar wat de richting van hun leven zou kunnen zijn. Kortom: een leven vol beweging mag ik wel zeggen.
Ik vind onze tijd uitermate boeiend. Er ‘beweegt’ ook gigantisch veel op het gebied van geloven en theologie. De vraag naar zin en betekenis, naar God en ‘Iets’ staat weer in grote letters op de agenda van onze samenleving. De spannende vraag is hoe wij als christelijke gemeente op die persoonlijke en maatschappelijke ontwikkelingen inspelen.
Ik ben eigenlijk altijd al min of meer met dat spanningsveld tussen de ontwikkelingen in de samenleving en de ontwikkeling van kerk, geloof en theologie bezig geweest.
Na de MAVO en HAVO ben ik via een driejarige Bijbelschoolopleiding sterk geïnteresseerd geraakt in een verdere bestudering van de theologie. Via het staatsexamen VWO kon ik in Kampen aan de studie. Na die studietijd heb ik eerst jaren ‘fulltime’ voor onze kinderen gezorgd (we hebben er nu vier), heb links en rechts wat ‘klussen’ op het kerkelijk erf gedaan, om uiteindelijk op 38-jarige leeftijd in Zaandam aan de slag te gaan als predikant. Na zes intensieve Zaanse jaren heb ik vier jaar in de Samen-op-weg gemeente Berlicum/Rosmalen gewerkt. Een tijd van verdieping, van vooral ‘informele’ oecumenische samenwerking en van verdere ontwikkeling van pastorale activiteiten. Ik ben blij met deze nieuwe plek in Hengelo-Noord. Het is een open en gastvrije gemeente. Ik hoop dat wie op zoek is naar de bronnen van haar of zijn leven in de Brongemeente een plek kan vinden waar zij of hij zich thuis voelt en zich opgenomen weet in die ‘beweging’ van mensen die het met vallen en opstaan wagen met dat wonderschone verhaal van God en mensen.’

Verslag studieverlof Pasen-Pinksteren 2017 »

Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-29 Thaborkerk en Ontmoetingskerk 24 januari 2016 »

Verslag studieverlof (deel 1) Pasen-Pinksteren 2015 »

Johannes 4: 1-26 18 januari 2015 oecumenische viering »

Verslag studieverlof 2012 »

4 mei 2012 toespraak 'Vrijheid geef je door' »

Verslag studieverlof 2010 »