logo

logo

logo

logo

Brongemeente - Kerkrentmeesters

Brongemeente - Kerkrentmeesters

Taken

De Wijkraad van Kerkrentmeesters Noord (WKN) voert het financieel beheer van de Brongemeente uit en zorgt voor de materiële aangelegenheden. De Wijkraad van Kerkrentmeesters werkt daarvoor intensief samen met het Hengelo brede College van Kerkrentmeesters (CVK). Binnen de Brongemeente is er overleg met de Bronraad, de kosters en met de beheerder van het wijkgebouw. Het financieel beheer uit zich o.a. ook in de acties voor Kerkbalans & Wijkkas.

Samenstelling

De samenstelling van de WKN en de rolverdeling is als volgt:
Auke Doornbosch - Bouwzaken, CVK, ouderling
Beert-Chris van 't Hul - Kostercoördinator, techniek
Jan Hunink - Penningmeester, geldwerving
Gé Klein Wolterink - Voorzitter, scriba, CVK, ouderling
Bert Molenkamp - Ledenadministratie, sectorindeling

Contactgegevens:

Voorzitter: Gé Klein Wolterink, tel. 06-19.62.67.67, email
Penningmeester: Jan Hunink, tel. 074-277.27.63, email

Gebouwen

De plaats van samenkomst van de Brongemeente is de Thaborkerk. We delen de kerk en nevenruimtes van de kerkzaal met de Thaborgemeenschap. De diverse activiteiten en vergaderingen van de Brongemeente worden m.n. in de zalen van het wijkgebouw gehouden.

Kosters

De kosters van de Brongemeente zijn vrijwilligers. Elke week zorgen twee van hen dat alles voor de dienst in de Kerkzaal in gereedheid wordt gebracht en ze begeleiden de dienst.

Beheerder en vrijwilligers

Esther Moddejonge-PonjéeDe activiteiten in de kerkzaal en in het wijkgebouw worden ondersteund door een vaste beheerder, een assistent-beheerder en diverse vrijwilligers.
De vrijwilligers helpen o.a. met de schoonmaak van het wijkgebouw, koffieschenken na de zondagse dienst etc.

Esther Moddejonge-Ponjée is de vaste beheerder.
Jan Lode actief als assistent-beheerder.

Contact en afspraken

Afspraken altijd maken via de beheerder van het gebouw, waarbij het bijgaande formulier als leidraad kan worden gebruikt voor email of telefoontje:

• telefoon: 074-277.17.30
• email:
• of direct naar Esther Moddejonge-Ponjée: tel. 06-51.73.34.07


Meehelpen?
meehelpen

En wil je naast een geldelijke inbreng en/of een rol in het beheer ook ‘met handen en voeten’ helpen, schroom dan niet om contact op te nemen. De kerkrentmeesters organiseren naast de incidentele klussen die nodig zijn regelmatig een klus- of tuinonderhoudochtend: op die zaterdagochtend wordt vanaf ca. 09.30 gezamenlijk een aantal klussen aangepakt en wordt onderhoud gepleegd aan wijkgebouw of tuin. Let op de Zondagsbrief en Binding voor informatie voor de volgende gelegenheid om mee te doen.

Samen aan de slag laat zien dat vele handen licht werk maken en dat samenwerken voor een concreet doel ook een nieuwe band geeft binnen de gemeente. Maar je hoeft niet te wachten op zo’n klusochtend, want er is altijd wel iets te doen en niet alleen bij de kerkrentmeesters. Bedenk daarom eens of je niet ook af en toe voor een project of periodiek wilt meewerken met klussen, schoonmaak, keukenwerk of buffetdienst. Die hulp is essentieel voor het functioneren van ons wijkgebouw, en daarmee voor de Brongemeente.

Een leuk filmpje is hier te zien: Vrijwilliger bij de Brongemeente. Het moet niet, maar als je wil en kan ... Onze beheerder, of een kerkrentmeester praat je graag daarover bij.

Kerkbalans & Wijkkas

Zonder gezonde financiële basis kan geen enkele organisatie goed functioneren. De kerk mag dan een bijzondere organisatie zijn, maar die regel geldt ook hier. En hoe meer activiteiten we ontwikkelen, hoe beter we dat moeten regelen.

1. Financiën van de Brongemeente

Ieder jaar in januari wordt bij Kerkbalans daarom inzet gevraagd van de leden van de Brongemeente voor de ‘centrale kas’ voor PKN Hengelo. Die kas zorgt voor de infrastructuur [ = o.a. gebouwen en salarissen]. De kerk is niet ‘zomaar’ een organisatie, maar een gemeenschap die ruime ondersteuning verdient. In de 3e week van januari worden de brieven met folders meestal weggebracht, in de week daarna de toezeggingen opgehaald en dan op donderdag is de telavond in het Wijkgebouw. Ben je geïnteresseerd in de uitkomsten, kom dan die donderdag met ons meekijken of we de algemene trend volgen of dat we op onze ‘Noordelijke’ manier een eigen wijs hebben!

De Brongemeente is binnen PKN Hengelo ons ‘eigen’ deel waar we zelf vorming aan kunnen geven door zaken te regelen, die dan vanuit de Wijkkas worden ondersteund.
De jaarlijkse Wijkkascollecte wordt in mei~juni gehouden: die volgt een eenvoudiger model dan de kerkbalans-actie zonder telavond. Onder de links Wijkkasbrief en Wijkkastabel vind je de teksten die gelden voor de Wijkkascollecte 2016. Voor beide acties worden de begrotingen in de begeleidende brieven en folders bewust globaal weergegeven, want soms is ineens ergens meer nodig, en soms voor iets anders minder...
De Bronraad kijkt uiteraard in de toekomst en dat betekent dat in de begroting bij de Wijkkas steeds een aantal nieuwe zaken staan die we naast het ‘reguliere werk’ willen gaan aanpakken. Het gemeentewerk willen we nog verder uitbreiden op het gebied van bezinning, vorming en ondersteuning. En extra’s in de infrastructuur blijven onze aandacht vragen.

2. Bankrekeningen van de Wijkkas

Wijkkas Brongemeente
bankrekening NL60 FVLB 063.58.07.068
p/a Stavangerstraat 12, 7559JB Hengelo (Ov)