logo

logo

logo

logo

Welkom bij het Jeugdwerk van de Brongemeente

Op deze pagina vind u het Jeugdwerk van de Brongemeente.

De JeugdWijkRaad coördineert het pastoraal en vormend jeugdwerk in de Brongemeente (wijk Noord). De oppasdienst, peuter- en kleutervieringen, kindernevendienst, jeugdkerk, jeugdclubs en basiscatechese zijn vertegenwoordigd in de Jeugdwijkraad. De Jeugdwijkraad neemt initiatieven voor nieuwe activiteiten voor jongeren. De Jeugdwijkraad is vertegenwoordigd in het Jeugdwerkbureau, welke activiteiten voor Hengelo-breed organiseert.

De JWR wordt gecoördineerd door:
Voorzitter (vacant),
Marielle Vochteloo, , tel. 074-278.39.47 (jeugdouderling gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd)
Annemarie Postma, , tel. 074-250.84.74 (jeugdouderling gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd)
Amanda Groeneveld, , tel. 06-439.106.80 (jeugdouderling jonge gezinnen)

Zie ook: Wie is wie in het Jeugdwerk » Jeugdwerk Hengelo-breed »

Peuter Kleuterviering 2017-2018

peuterkleuterviering2017-2018

Afgelopen seizoen hebben we in Noord mogen luisteren naar onder andere het verhaal van Jona en van de Zaaier en nog veel meer mooie Bijbelverhalen. Op zondag 12 februari 2017 hebben we de eerste Oecumenische Peuter- kleuterviering mogen houden en het was erg geslaagd. Met 15 kinderen, ouders, opa's en oma's hebben we genoten van een prachtig verhaal over een Grote en Kleine beer die samen avonturen beleven. Kleine beer heeft steeds de hulp van Grote beer nodig. Een soort 'gelijkenis' waarbij Grote beer vergeleken wordt met Jezus en de Kleine beer met ons. Dit verhaal sloot prachtig aan op het thema 'Samen Geloven'.

Het volgende seizoen (2017/2018) gaat plaatsvinden in de Waterstaatskerk samen de met Zuid en Centrum. We hopen weer met veel kinderen, ouders, opa’s en oma, vriendjes en vriendinnetjes een aantal mooie verhalen te horen en er samen over te praten, zingen en knutselen.

Vanaf dit seizoen wordt al het jeugdwerk in de drie wijken samengevoegd. Derhalve is deze info opgenomen onder Jeugd Hengelo-breed.

Lees meer »

Basiscatechese

basiscatechese

De basiscatechese is er voor de kinderen van de groepen 6-8. Gedurende drie jaar krijgen zij in totaal 60 lessen (dus 20 lessen per schooljaar) catechese waarin hen allerlei dingen geleerd wordt van de Bijbel, de kerkdienst, de christelijke feesten en de sleutelverhalen van de christelijke traditie. Echt bedoeld als ‘basis’ om in het verdere leven op verder te kunnen bouwen. De 20 lessen worden net zoals de kindernevendienst onder kerktijd gegeven, met dit verschil dat de kinderen gelijk in hun eigen ruimte beginnen. De leiding van de basiscatechese (per les bestaande uit leiding van de kindernevendienst aangevuld met een gemeentelid) wordt telkens per blokje door de predikant begeleid. Van groot belang vinden we de betrokkenheid van de ouders. Op zondag 18 september 2016 was er een kennismakingsbijeenkomst van de kinderen en aansluitend konden de ouders van de kinderen van groep 6 tot en met 8 het materiaal inzien en was er ruimte voor het stellen van vragen.
Tijdens de zondagen die in de schoolvakanties vallen en de meeste zondagen van advent/veertigdagentijd en de hoogfeesten wordt er geen basiscatechese gegeven.

Programma 2017 »

Goede Doelen »

Annemarie Postma, , tel. 074-250.84.74

Marielle Vochteloo, , tel. 074-278.39.47

Kindernevendienst

kindernevendienst

De kinderen worden tijdens de kerkdienst naar voren geroepen en verdeeld in een jongste groep (groep 1-4) en een oudste groep (groep 5-8). In de weken dat er basiscatechese wordt gegeven is de verdeling jongste groep (groep 1-3) en middengroep (groep 4-5). Tijdens de kindernevendienst wordt er een Bijbelverhaal verteld en wordt een verwerking gedaan. Ook wordt er gecollecteerd voor een Foster Parents-kind/Kinderfonds Mama’s. Wekelijks zijn er twee kinderen van de zondag die voor en tijdens de kerkdienst mogen helpen. In de Adventsperiode laten we tijdens die kerkdiensten zien waar we als kindernevendienst mee bezig zijn. Tijdens de hoogfeesten blijft de oudste groep in de kerkdienst. Voor de niet-schoolgaande jongere broertjes/zusjes is er tijdens kerkdiensten een oppasdienst, zodat ze met U mee kunnen naar de kerk en alvast kunnen wennen aan het ritme en de omgeving.

Zie ook Goede Doelen »

Annemarie Postma, , tel. 074-250.84.74

Marielle Vochteloo, , tel. 074-278.39.47

Jeugdkerk voor 12-15 jaar

Elke zondag ben jij van harte welkom in de jeugdruimte van het wijkcentrum bij de Thaborkerk om met leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen over onderwerpen die jou bezighouden. Dit kan iets zijn wat met geloof te maken heeft, iets wat jij hebt meegemaakt of dingen die in de wereld gebeuren. De ene zondag komen we tijdens de ochtenviering samen, de andere zondag ’s avonds om 19 uur.

Data
10 september 9.15 uur jeugdkerk
17 september Kamp, geen jeugdkerk
24 september 9.15 uur jeugdkerk
1 oktober 19.00 uur jeugdkerk (Avondmaal)
8 oktober Laatste viering in de Thaborkerk, geen jeugdkerk
15 oktober Eerste gezamenlijke viering in de Waterstaatskerk

Informatie:
Giny Molenkamp, , tel. 074-277.53.77

Jeugdkerk voor 16plus

Op de zondagavond is er ook een 16-plusgroep bij de jeugdkerk. Om de week komt deze groep op de zondagavond bij elkaar (m.u.v. de vakanties). Er komen diverse onderwerpen aan de orde waar jij natuurlijk ook voorstellen voor kunt doen. Nadien nog even blijven doorpraten? Kan altijd!

We beginnen op zondag 11 september om 17.00 uur met een gezellige barbecue. Daarna tot de kerst (om 19:00 uur) op: 25/9, 2/10, 30/10, 13/11, 27/11, 4/12 en 11/12, wijkcentrum van de Thaborkerk. Kijk voor de juiste data op www.pkn-hengelo.nl.

Informatie:
Herman Koetsveld, tel. 074-278.32.03, email:

Gesprekskring 18plussers

Dit seizoen pakken we de draad van de persoonlijke gesprekken over de thema’s van het geloof en jouw levenskeuzes weer op met deze kring jong-volwassenen. In de veertigdagentijd kan vanuit deze groep ook een intensievere voorbereiding vorm krijgen voor wie overweegt om belijdenis te doen op paasmorgen 2015.

Wanneer en waar: ? Op donderdagavond 2015: 24/9, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11; 2016: 28/1, 11/2 en dan verder wekelijks in de 40-dagentijd 20.30u. wijkcentrum Thaborkerk.
Info: Herman Koetsveld, tel. 074-278.32.03, email:

Goede doelen KND/BC

We sparen voor twee goede doelen tijdens de KND/BC:

Het eerste goede doel is al jarenlang Plan Nederland. Via Plan Nederland steunen wij financieel de 9 jarige Nandi-Sinku uit Cysd, India. Haar familie leeft in grote armoede en dankzij o.a. onze bijdrage kan Nandi naar school. De familie van Nandi woont in een huis met muren van aarde, een dak en ook een vloer van aarde, zij koken op houtvuur. Toilet en badkamer zijn er niet, de wc is een open veldje in de buurt. De dichtstbijzijnde medische zorg is op 2 uur afstand. De familie van Nandi haalt schoon water uit een put iets verder op.

Zie ook www.plannederland.nl »

Het tweede goede doel is Kinderfonds Mama’s in Zuid-Afrika. Achter de schoonheid van dit land gaat vaak grote armoede en veel ellende schuil. Kinderfonds Mama’s richt zich op het ondersteunen van kinderen door lokale MAMA’s. In de eigen wijken worden kinderen opgevangen. Vrouwen ter plekke nemen het initiatief om kinderen in hun woongebied een eerlijke kans te geven op een beter leven. Het gaat om dagelijkse zorg, opvang en bescherming. Al meer dan 20.000 kinderen in 25 projecten krijgen zo kans op een meer kindwaardig bestaan. Voor maar 5 euro per maand wordt door onze kinderen 1 kind in Zuid-Afrika geholpen.

Zie ook www.kinderfondsmamas.nl »