logo

logo

logo

logo

Brongemeente - Wie is wie in het jeugdwerk?

Wie is wie in het jeugdwerk?

Voor wie te maken heeft met het jeugdwerk, of daarin geïnteresseerd is, is het wel eens fijn om te weten wie nou waar verantwoordelijk is. Daarom even een kort overzicht van de verantwoordelijke personen in wijk Noord. Het jeugdwerk wordt uiteraard allereerst gedragen door een grote groep vrijwilligers, die in afwisseling zondags paraat staat om op te passen, peuterkleutervieringen te organiseren, kindernevendienst en basiscatechese te leiden, maar ook de 12-15 en 16+-bijeenkomsten te verzorgen. Enige keren per jaar is er op de zaterdagmiddag ook jeugdclub, waarin een groep vrijwilligers rond een bijbels thema een luister- en knutselmiddag organiseert voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zonder al deze vrijwilligers kan het jeugdwerk niet draaien.

Om dit alles te in goede banen te leiden, zijn er drie ambtsdragers die als contactpersoon, informatiepunt en coördinator functioneren. Jeltje Pothof zorgt ervoor dat de website – wat betreft het jeugdwerk in onze wijk – bij de tijd blijft.

Amanda Groeneveld is ouderling jonge gezinnen. Zij coördineert de activiteiten binnen deze groep (zoals oppasdienst, peuter- en kleutervieringen en geloven-op-schoot-groep) en brengt verslag uit aan de Bronraad.

Annemarie Postma en Marielle Vochteloo zijn ouderlingen voor de jeugdzaken betreffende kindernevendienst en basiscatechese. Zij coördineren de activiteiten binnen deze basisschoolgroep en brengen verslag uit aan de Bronraad. Ook helpen zij actief met het zoeken naar uitbreiding van de leiding. Tevens zijn zij aanspreekpunt voor de jeugdclub.

Momenteel is het voorzitterschap van de jeugdwijkraad-vergaderingen (JWR), waarin de vertegenwoordigers van alle groepen verslag uitbrengen van hun activiteiten of hun plannen voor de nabije toekomst en waarin we samen naar ideeën zoeken om het jeugdwerk aantrekkelijk te houden, vacant.

Mocht u vragen hebben over het jeugdwerk, of wilt u mee doen als leiding, dan kunt u altijd bij één van ons terecht;

Marielle Vochteloo, , tel. 074-278.39.47
Annemarie Postma, , tel. 074-250.84.74
Amanda Groeneveld, , tel. 06-439.106.80