logo

logo

logo

logo

Basiscatechese

Brongemeente - Basiscatechese

De basiscatechese is er voor de kinderen van de groepen 6-8. Gedurende drie jaar krijgen zij in totaal 60 lessen (dus 20 lessen per schooljaar) catechese waarin hen allerlei dingen geleerd wordt van de Bijbel, de kerkdienst, de christelijke feesten en de sleutelverhalen van de christelijke traditie. Echt bedoeld als ‘basis’ om in het verdere leven op verder te kunnen bouwen. De 20 lessen worden net zoals de kindernevendienst onder kerktijd gegeven, met dit verschil dat de kinderen gelijk in hun eigen ruimte beginnen. De leiding van de basiscatechese (per les bestaande uit leiding van de kindernevendienst aangevuld met een gemeentelid) wordt telkens per blokje door de predikant begeleid. Van groot belang vinden we de betrokkenheid van de ouders. Op zondag 18 september 2016 was er een kennismakingsbijeenkomst van de kinderen en aansluitend konden de ouders van de kinderen van groep 6 tot en met 8 het materiaal inzien en was er ruimte voor het stellen van vragen.
Tijdens de zondagen die in de schoolvakanties vallen en de meeste zondagen van advent/veertigdagentijd en de hoogfeesten wordt er geen basiscatechese gegeven.

Datum Inhoud
5 februari 2017 BC 3.1 Cirkel van het kerkelijk jaar
5 maart 2017 BC 3.2 Veertigdagentijd
12 maart 2017 BC 3.7 De Uitvaartdienst
26 maart 2017 BC 3.3 en 3.6 Goede Week en het kruis
2 april 2017 BC 3.4 Pasen
21 mei 2017 BC 3.5 Tijd van Pasen tot Pinksteren
25 juni 2017 BC 3.10 Het Licht
2 juli 2017 Overstapdienst

Annemarie Postma, , tel. 074-250.84.74

Marielle Vochteloo, , tel. 074-278.39.47

Excursie Synagoge Enschede

Acht Bollebozen ☺

Vandaag zondag 29 januari 2017 hebben we met onze jaarlijkse excursie van de Basis Catechese de Synagoge van Enschede bezocht. De Synagoge is gebouwd in 1928 en een van de mooiste van Nederland.

We hebben een rondleiding gehad van meneer Hans. Als eerste heeft hij de jongens en mannen een keppeltje gegeven om op hun hoofden te plaatsen. Daarna heeft Hans ons veel verteld over het jodendom. Een paar interessante weetjes zijn: De 5 boeken van Mozes staan beschreven in de Thora. De boekrol die Tenach heet, beschrijft de Thora en het oude testament. De rol is met de hand geschreven zonder met de hand aangeraakt te zijn. De rol in Enschede is wel 100 meter lang. Als ze toch wat willen aanwijzen in de Tenach hebben ze een aanwijsstokje dat Yad heeft. Het aanwijsgedeelte heeft de vorm van een hand met wijsvinger. Het woord Yad betekent in het Nederlands stelen. Zo hebben we in het Nederlands meer Joodse woorden over genomen. Een paar hiervan zijn: smeris, BOLLEBOOS en sjacheraar. In het Jodendom zijn een aantal heilige getallen, 3,4,5, 7, 12 en 18. In de bouw van de Synagoge kwamen deze getallen weer terug. Herhaling van 3 glas in loodramen, doorsnee van de zaal was 18, bij 18 bij 18 meter. Etc. In de tweede wereld oorlog gebruiken de Duitsers de koude Synagoge als koelcel en andere ruimtes als gevangenis.

We hebben vanmorgen veel geleerd. De Synagoge is inderdaad een aanrader om ook eens te bezoeken. Op woensdag middag en zondag open voor publiek, de entreeprijzen vallen mee. Kinderen gratis. ☺

De foto’s van onze excursie zijn terug te vinden op de site.

Esther Wiemerink namens de BC leiding.

P.s. Binnenkort liggen de folders van de Synagoge in de folder stalling in het wijkgebouw.

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

foto 8

foto 9

foto 10

foto 11

foto 12

foto 13

foto 14

foto 15

foto 16

foto 17

foto 18

foto 19

foto 20

foto 21

foto 22

foto 23

foto 24

foto 25

foto 26

foto 27

foto 28

foto 29

foto 30

foto 31

foto 32

foto 33

foto 34

foto 35

foto 36

foto 37

foto 38

foto 39

foto 40

foto 41

foto 42

foto 43

foto 44

foto 45

foto 46