logo

logo

logo

logo


25 Plus groep

Op woensdagavond 4 oktober start om 20.30 uur een maandelijkse gespreksgroep voor 25 plussers. Met boeiende gesprekken over een bijbeltekst die voor een van de erop volgende zondagen op het leesrooster staat in de kerk. Of over thema’s die vanuit de groep worden aangedragen. De leiding is in handen is in handen van ds. Peter Hendriks, samen met Hanneke Bertelink. In totaal zes bijeenkomsten, om je geloof te verdiepen en leeftijdsgenoten te leren kennen. Voor nieuwkomers in de Hengelose kerk een mooie kans in te stappen.

Voor je agenda: na 4 oktober zijn de volgende avonden op woensdag 8 november, 6 december, 17 januari, 14 februari en 14 maart.

25 Plus groep

Waar: Waterstaatskerk
Meer info: of tel 074-2595669

Bijbel en gesprek – Het Leerhuis

Wat? Het leerhuis hoort bij de kerk. De opzet is de eenvoud zelve: we lezen met elkaar een tekst uit de Bijbel, zo mogelijk de tekst die de volgende zondag in de overdenking centraal zal staan.

25 Plus groep

Over die tekst gaan we met elkaar in gesprek: onze vragen, de haken en ogen en de achtergronden van de tekst zelf, de bedoeling van de schrijver, al dit soort aspecten kunnen aan bod komen. Het leerhuis is een open kring: wie wil komt gewoon.
Wanneer en waar? De 1e keer op 10/10 20.00 uur; de volgende keer in onderling overleg. Wijkcentrum Thaborkerk.
Info? Herman Koetsveld, tel. 074-278 32 03, email:

Vrouw en Geloof

De Vrouw en Geloof groep is een gespreksgroep die vrouwen uit de bijbel behandelt. We komen een keer per maand bij elkaar. Vaak naar aanleiding van een artikel, of een tijdschrift, of een boek van een vrouwelijke theologe. Samen praten we over wat we ervan vinden en wat zo’n tekst met ons doet. We sluiten het seizoen af met een etentje.

Het is niet alleen gezellig, we leren ook van elkaar. Kortom, het is boeiend om er bij te zijn. Dinsdagmiddag 26 september om 14.00 uur start ons nieuwe seizoen nog in de Bethelkerk. We gaan het hebben over Abigaïl. Lijkt het je fijn om erbij te zijn? Er is nog plaats voor twee vrouwen.

Opgave: Janneke Hendriks-Koenderink tel. 074-2595669, email:

Gesprekskring(en) ‘Leven met verlies’

Een ieder heeft in zijn/haar leven te maken met het moeten loslaten van een dierbare. Vaak voel je je alleen met je verdriet en vind je het moeilijk ermee voor de dag te komen. Deze kring is bedoeld om in een sfeer van vertrouwen ervaringen te delen, om onder ogen te zien wat er in het leven veranderd is en om gezamenlijk te zoeken naar wegen om verder te kunnen. U kunt zich voor deze gespreksgroep opgeven als u onlangs of langer geleden te maken hebt gekregen met een verlies. De groepsgrootte is 6 – 8 deelnemers. De data en moment van bijeenkomen worden in onderling overleg vastgesteld.

Ruth

Leiding en info (zuid): Gaatske Braam;
Leiding en info (noord): ds. Herman Koetsveld; of tel. 074-27.83.203
Mochten er voor twee groepen te weinig deelnemers zijn, maar wel voldoende om een groep te starten dan wordt dat uiteraard samengevoegd.

Gesprekskring 18+

Wat? Dit seizoen pakken we de draad van de persoonlijke gesprekken over de thema’s van het geloof en jouw levenskeuzes weer op met deze kring jong-volwassenen. In de veertigdagentijd kan vanuit deze groep ook een intensievere voorbereiding vorm krijgen voor wie overweegt om belijdenis te doen op paasmorgen 2017.

Wanneer en waar? De 1e keer op donderdag 22/9, de volgende keren in onderling overleg en dan verder wekelijks in de 40-dagentijd 20.30u. wijkcentrum Thaborkerk
Info? Herman Koetsveld, tel. 074-278 32 03, email:

Gesprekskring 35+

Al sinds ‘jaar en dag’ komt onze kring op gezette tijden bij elkaar. De ‘jong-volwassenen‘ zijn al lang en breed dertigers en ouder. Maar het gesprek + ontmoeting blijft. De inhoud van de avonden bepalen we met elkaar. Ds. Herman Koetsveld zal een inbreng hebben in onze gesprekken. Nieuwe meepraters: van harte welkom!

Wanneer en waar? De 1e keer op dinsdag 3 oktober 20.00 uur, Locatie: nog nader te bepalen
Info? Ingrid Schurer-Kassies, tel: 074-277 85 87, email:

Leeskring ‘Geduld met God’

25 Plus groep

In mijn recente studieverlof heb ik onder meer ‘Geduld met God’ van de Tjechische theoloog Tomas Halik gelezen. Dit boek werd in 2011 gelauwerd met de Europese prijs voor het beste theologische boek. En terecht. De ondertitel luidt: Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven. Halik is op een bijzonder positieve en begrijpende manier in gesprek met het atheïsme en het niet-meer-kunnen-geloven van onze tijd. In een drietal bijeenkomsten lezen en bespreken we een paar opvallende passages. Als er voldoende belangstelling is (minimaal 7 deelnemers dan doe ik een datumprikker de deur uit om te zien welk moment van samenkomen het beste uitkomt.

Leiding en info? Herman Koetsveld, tel. 074-278 32 03, email:

Literatuurkring

25 Plus groep

Wat? Ook het komende seizoen weer aangeboden. Want wie leest er niet graag zo af en toe een goed boek? Moderne literatuur geeft een beeld van ‘de tijdgeest’ van dit moment, het weerspiegelt en verbeeldt de thema’s die in de samenleving aan de orde zijn. Het is heel boeiend om in groepsverband af te spreken wat voor boek er gelezen gaat worden om het op een later moment met elkaar tegen het licht te houden. Uiteraard zijn we dan vooral nieuwsgierig naar de ‘innerlijke’ thema’s: wat drijft de hoofdpersonen, welke plek hebben twijfel en geloof in het boek? Maar ook: welke vragen roept het boek bij jezelf op, of wat inspireert je? We starten met ‘Lieve Céline’ van Hanna Bervoets.

Wanneer en waar? 1e bijeenkomst: 24 oktober. De volgende in onderling overleg. Wijkcentrum Thaborkerk
Leiding en info? Herman Koetsveld, tel. 074-278 32 03, email:

Gesprekskring 'Inspirerende teksten'

mystiek

Wat? Twee seizoenen heeft de kring ‘Mystiek’ intens gesproken over teksten uit de mystieke traditie. De groep besloot om het bij deze twee seizoenen te laten, maar tegelijkertijd bestond bij een aantal deelnemers de behoefte om hier mee door te gaan. Het blijkt immers weldadige gesprekken op te leveren. Maar nu niet langer gekoppeld aan het thema van de mystiek, maar elke tekst die (mogelijk) inspirerend is kan ‘op tafel’ komen. De deelnemers kunnen zelf ook teksten aandragen. Een suggestie die al gedaan is om een aantal passages uit ‘De Zeven Zuilen’ met elkaar te lezen en te bespreken.

Wanneer en waar? We komen ’s morgen bij elkaar. Te beginnen op donderdagmorgen 6 oktober, 10.00 uur. Verder in onderling overleg. Wijkcentrum Thaborkerk.

Info en opgave? Herman Koetsveld, tel. 074-278 32 03, email: