Historie Protestantse Gemeente in Hengelo

De Brongemeente is meegegroeid met de wijk Hengelo Noord. Eerst was de lagere school ‘De Bron’ de kern van de activiteiten (zoals de naam van de gemeente aangeeft). Sinds 1997 wordt voor diensten gebruik gemaakt van de kerkzaal van de Thaborkerk, die enige jaren daarvoor door de Thaborparochie was gebouwd. Voor andere activiteiten heeft de Brongemeente de beschikking over het eigen wijkgebouw dat aan de kerk is aangebouwd.

Thaborkerk

In de kerkzaal is het schitterende glas-in-lood-raam van Annemiek Punt aangebracht. Dit raam is op 13 september 2008 onthuld.

Thaborkerk, glas-in-lood