Sionskerk / Bethelkerk

In 1966 kreeg de Gereformeerde Kerk een tweede kerkgebouw erbij, de Sionskerk aan het Berfloplein. Het is nu in gebruik door de Protestantse Gemeente Hengelo, wijk Zuid. Na de sluiting van de Betlehemkerk en de Ark heeft deze kerk in 2003 de nieuwe naam Bethelkerk gekregen als teken van een nieuwe gezamenlijke start.

Bethelkerk

Bethelkerk anno 2006

Glas-appliqué-raam:

In de Bethelkerk bevind zich een vierkant raam (160x160cm) dat gevuld is met glas-appliqué, gemaakt door Berend Hendriks. Het stelt de oerwateren en de regenboog voor in sterk geabstraheerde vormen, waarin het kruismotief is verwerkt. Water en boog zijn teken van de schepping en belofte en zijn hier geplaatst omdat het raam vlakbij de plaats van het doopvont is gesitueerd.

Bethelkerk glas-applique