logo

logo

logo

logo

Diaconie - Omzien naar elkaar

Kledinginzamelingsactie van Mensen in Nood

kledinginzameling

In samenwerking met Caritas (diaconie van de RK-kerken) wordt er jaarlijks in de maanden maart en oktober een kledinginzamelings-actie gehouden. Tijdens die acties staan bij diverse inzamelpunten verspreid over Hengelo vrijwilligers klaar om overtollige (nog bruikbare) kleding, schoeisel etc. in ontvangst te nemen. In Binding en op de zondagsbrieven komt steeds ruim van te voren de aankondiging te staan. Ook de inzamelpunten worden daarbij vermeld. Bewaar uw overtollige kleding dus voor de Sam’s kledingacties! Zij zijn er heel blij mee!

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood steunt met de opbrengst van de ingezamelde kleding noodhulp- en wederopbouwprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Hierdoor krijgen hulpbehoevenden, die het door omstandigheden minder goed getroffen hebben, ondersteuning voor het opbouwen van een betere toekomst. Met behulp van een uitgebreid, landelijk vrijwilligersnetwerk wordt zo veel mogelijk gebruikte kleding, schoenen en huishoudtextiel ingezameld en wordt er uitgezocht hoe de goederen het beste tegen goede prijzen verkocht kunnen worden.

kledinginzameling kledinginzameling wel-niet

Charity Trading is een bv die werkt voor Sam’s Kledingactie en valt onder het bestuur van Sam’s. Charity Trading neemt alle commerciële activiteiten van Sam’s Kledingactie op zich. Charity Trading betaalt alle winst uit aan Sam’s Kledingactie; daarmee is de uitkering aan het goede doel gegarandeerd!

kledinginzameling

Meer informatie over Sam’s kledingactie is te vinden op website www.samskledingactie.nl »