logo

logo

logo

logo

Diaconie - Hulpverlening

Hulpverlening

hulpverlening
Individuele hulpverlening:

De diaconie biedt (nood)hulp, in gevallen wanneer er geen helper aanwezig is of wanneer overheidshulp ontbreekt of ontoereikend is. Voor KerkWebRadio, cassettedienst, vervoer naar de kerk, bezoekwerk en hulpverlening van andere aard kan contact opgenomen worden met wijkdiakenen. Zij kunnen u doorverwijzen naar de juiste personen.

Diaconaal Medewerkster:

Voor hulpverlening bij sociale en financiële problemen kan diaconaal medewerkster mevr. Hilda Meijer benaderd worden. Zij is telefonisch bereikbaar via 06-83.23.00.71. Bij afwezigheid kan de voicemail worden ingesproken, waarna men terug gebeld wordt.

Voedselbank Midden Twente:

Het doel van de Voedselbank Midden Twente is om wekelijks voedselpakketten beschikbaar te stellen voor mensen met een zeer laag inkomen.
Aanmelden kan door te bellen naar het secretariaat, tel : 06-83.22.72.84 of via het aanmeldings-formulier op de website www.voedselbankmiddentwente.nl

Inloophuis, de Wetstraat 29:

Het Inloophuis wil een huis te zijn voor mensen –dakloos of verslaafd- die even wat anders willen, even uit de dagelijkse sleur willen zijn of zomaar even een ander willen ontmoeten. Een inloophuis voor mensen die een luisterend oor, warmte en geborgenheid zoeken. Ze kunnen er terecht om een kop koffie te drinken, biljarten, sjoelen of scrabbelen zonder dat er vragen worden gesteld. Als ze dat zelf willen, zijn er vrijwilligers aanwezig met wie ze een persoonlijk gesprek kunnen aangaan.

Sensoor:

Sensoor is de nieuwe naam voor SOS Telefonische Hulpdienst. Sensoor biedt echte aandacht aan iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, cultuur of religie. Bij Sensoor is het mogelijk om vertrouwelijk en anoniem het hart te luchten en daar samen over te praten. Sensoor is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar via tel. nr. 0900 – 0767 of via www.sensoor.nl

Ouderentelefoon:

Tel : 074 2504343 (dag en nacht bereikbaar)