logo

logo

logo

logo


7 + 1 Basiscursus Geloven: 25 Eeuwen Theologie

7+1 Basiscursus Geloven

Groot is het enthousiasme over het pas verschenen boek 25 Eeuwen Theologie. Dagblad Trouw schrijft: dit heerlijk toegankelijke naslagwerk tekent een indrukwekkend overzicht van de belangrijkste theologische en religieuze denkers uit de westerse geschiedenis.

7+1 Basiscursus Geloven

In de nieuwe serie van de 7+1 Basis Cursus Geloven dagen we plaatselijke theologen uit een of meer van hun eigen spirituele bronnen uit dit boek voor het voetlicht te brengen. Persoonlijk, en zo, dat iedereen het volgen kan. Zodat voor ieder die erbij is, zichtbaar wordt hoe oude schrijvers nog steeds kunnen inspireren.

We organiseren al vele jaren zo’n 7+1 serie, met elk boven de dertig deelnemers. Waarom? Allereerst omdat het er supergezellig is. Alleen al de maaltijd. In de eerste christelijke gemeenten deden mensen dat trouwens ook al zo: na een dag hard werken is het goed eten samen. Al etend kom je met elkaar in gesprek. We zien dat in onze tijd terug komen. In Hengelo nu al meer dan tien jaar, op zondagmiddag. Met steeds nieuwe mensen erbij. Voor de één is het een eerste kennismaking met geloven, voor de ander is het een vernieuwing, een upgrade.

Na de maaltijd wordt door één van de plaatselijke theologen een inleiding gehouden over een van de hoofdthema’s van het christelijk geloof. Protestants en Rooms Katholiek. (Het boek zelf is geschreven onder RK redacteuren van de Universiteit Tilburg). Aansluitend zijn er groepsgesprekken aan de hand stellingen van de inleiders.

Voor het eerst in Waterstaatskerk dus, hartje stad. Op de zondagen 5 en 26 november en 10 december 2017, en daarna in 2018 op de zondagen 7 en 28 januari. Op 17 februari is er een zaterdagbijeenkomst. Daarna zijn er weer zondagse bijeenkomsten op 18 maart en 8 april.

Op zondag beginnen we steeds om 17.00 uur met een maaltijd, en wordt om precies 20.00 uur afgesloten. De zaterdag (17 februari) duurt van 10.00 tot 15.00 uur. Voor de kosten van de maaltijden kan een vrijwillige bijdrage worden gegeven (richtprijs € 6,50).

Aanmelding

Info en opgave, in verband met alle voorbereidingen, graag zo vroeg mogelijk via

7 + 1 Basiscursus Geloven: Maaltijd

7+1 Basiscursus Geloven

7 + 1 BASISCURSUS_ GELOVEN.............

Maaltijd

Vanaf november afgelopen jaar tot april dit jaar komt een grote groep geïnteresseerden 8 maal bij elkaar om te eten te luisteren, te zingen, gesprekken te voeren en stil te zijn.
Momenten om.... tot jezelf te komen, je in je eigen groep te mogen herkennen, je te mogen uiten.
Dit jaar, en ook het volgende seizoen, is het mooie boek "25 eeuwen theologie" het uitgangspunt.
Katholieke-, Lutherse- en onze eigen PKN voorgangers werken mee en ook de groep zelf komt uit de diverse kerkelijke tradities.

Wie wel eens een kijkje wil nemen hoe het er allemaal in z'n werk gaat is op 18 maart van HARTE WELKOM om een bijeenkomst mee te maken.
Te proeven aan iets dat veel met je kan doen.

Opgave

Kan via Peter Hendriks:

Of aan Rinse Visser:

Cursus Theologie voor Geïnteresseerden Twente

Theologie voor Geïnteresseerden

Halverwege september 2018 is het zover: de start van een unieke groep mensen die zich drie jaar lang verdiepen in de wereld van geloof, theologie en persoonlijke spiritualiteit. Jij kan mee gaan doen! Want je achtergrond qua opleiding of kerkelijkheid is niet van belang. Enkel je verlangen om met anderen te zoeken naar de echte vragen van het leven. En de antwoorden? Zo mooi om met elkaar te delen!

Wim: Ik ben steeds meer geïnteresseerd geraakt naar de achtergronden van religie, ook andere dan de christelijke. In dat zoeken helpt de cursus. Hans: De goudmijn van de christelijke traditie. De rijkdom en diepgang van Bijbelteksten. Bettina: Veel verdieping en respect voor anderen.
Wietske: Deze cursus heeft een oude traditie leven, kleur en diepte gegeven. Voor mij een motivatie om mijn persoonlijke zoektocht voort te zetten. Irene: Door alle opgedane kennis en inzichten sta ik nu veel ruimer en opener in mijn zoeken naar wat mensen verbindt.

Theologie voor Geïnteresseerden

Info?
Ina M. ter Kuile-de Boer, tel. 074-277.42.88 of email: cursus-coördinator of
ds. Herman Koetsveld, tel. 074-278.32.03 of email: cursusleider.
Uiterste datum van aanmelding: 1 september 2018.
Kosten per seizoen zijn €220, -

Zie ook: www.protestantsekerk.nl/pcte/toerusting/tvg »

Geloven op schoot

De afgelopen jaren ontstonden er in Hengelo diverse “Geloven op schoot” groepen. Voor jonge ouders met pasgeboren kinderen. Een pracht gelegenheid voor hen om eens met elkaar in gesprek te komen. Over wat het met je doet, een kind te krijgen. En wat je aan je kind mee wilt geven, ook als het gaat om geloven. En als je dat al weet, hoe pak je dat dan aan? Welke ervaringen heb je daarin zelf, en welke mogelijkheden zijn er nog meer?

Geloven op schoot


Drie bijeenkomsten, met elk een eigen karakter, onder leiding van ds. Peter Hendriks en Amanda Groeneveld. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn zoeken we de drie meest geschikte datums uit. Ook interesse? Bel of mail

, tel 074-2595669, of