logo

logo

logo

logo

Welkom bij Wijk Centrum

Wijk Centrum is een wijk / werkgebied van de Protestantse Gemeente in Hengelo.

Wijk Centrum

Het wijkgebied bevat het deel ten zuiden van de A1 en ten noorden van de spoorlijn Oldenzaal-Hengelo-Delden.

Ontmoetingskerk

Wijk Centrum maakt gebruik van de Ontmoetingskerk, Drilscholtenstraat 30, 7556 NP Hengelo. Tel. 074-291.64.44
Koster: fam. Van der Wal-Aalders, tel. 074-243.80.98
Locatie:

Grotere kaart weergeven »

Predikant

Hans Wachtmeester

ds. Hans Wachtmeester
Plataanstraat 4
7556 CB Hengelo
tel: 074-256.73.01 of 06-51.326.798
email
website: www.hans-wachtmeester.nl
Bovenwijkse taak: kerk in de stad en diaconaat.

Lees meer »

Kerkdiensten

De aanvangstijd van de diensten is doorgaans 10.00 uur en 19.00 uur. Voor de juiste aanvangstijden zie:

Kerkdiensten, datum/tijd »

De diensten zijn ook online te beluisteren, live of achteraf. Zie:

Kerkdiensten online »

Ambtsdragers

Wijk Centrum is een van de wijken die valt onder de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hengelo. De ambtsdragers die aan deze wijk verbonden zijn, zijn:


Mw. Hilda Meijer (ouderling), tel. 2914337, e-mail
Dhr. Rob Roeterdink (ouderling-kerkrentmeester), tel. 2913259, e-mail

Voor contactgegevens van de kerkenraad, zie: Algemene Kerkenraad


Diaconie

Het dienen van de diakenen, dus dienaar zijn, is zichtbaar in de zondagse kerkdienst bij de viering van de maaltijd van de Heer. Een andere diaconale taak in de kerkdienst is de inzameling van de “gaven”, het collecteren. Behalve diakenen worden hierbij ook collectanten ingeschakeld.
Naast deze taken in de kerkdienst zorgen diakenen ervoor, dat hulp geboden wordt aan kwetsbare mensen in de samenleving.

Lees meer »


Klussenploeg

De Klussenploeg Ontmoetingskerk is een groep van 55+ers dit op dinsdagmiddag allerhandeklussen doen zoals onderhoud gebouw, tuin, enz. Diegene die nog op dinsdagmiddag vrij zijn, kunnen zich opgeven bij:
H.C. van den Ham, tel.: 074-242 05 02.

Vrijwilligersdienst

Activiteiten van de vrijwilligersdienst zijn:
Bezoekwerk in de wijk, zieken, geboorten en bejaarden o.a. in het Zorgcentrum Woolde en Backenhagen/HoogHagen.
Verjaardag bezoek voor 75 jaar en ouder en jubilea.
2x maal per jaar een Vesperdienst in de Ontmoetingskerk met aansluitend een broodmaaltijd voor de ouderen in onze wijk die hiervoor een speciale uitnodiging ontvangen.
Met Pasen en Kerst ontvangen ouderen een attentie.

Contact: SOW Ontmoetingskerk / Vrijwilligersdienst
Voorzitter: G. Aikes, tel.: 291 50 22
Secretaris: W.M. de Vries, tel.: 242 03 83
Financiën: G. de Jonge, tel.: 242 24 46
Info/adm.: D. Aanstoot, tel.: 242 65 26
Lid: G. Dragt, tel.: 242 67 66