logo

logo

logo

logo


Wijk Centrum - Diaconie

Doelstelling

“Diaken zijn” betekent:

“De armen zullen altijd bij jullie zijn . . . “ (Matt. 26 : 11a)

Het dienen van de diakenen, dus dienaar zijn, is zichtbaar in de zondagse kerkdienst bij de viering van de maaltijd van de Heer. Een andere diaconale taak in de kerkdienst is de inzameling van de “gaven”, het collecteren. Behalve diakenen worden hierbij ook collectanten ingeschakeld. Naast deze taken in de kerkdienst zorgen diakenen ervoor, dat hulp geboden wordt aan kwetsbare mensen in de samenleving.

“Helpen waar geen helper is”.

Doelstelling.

De diaconie heeft ‘gerechtigheid’ en ‘barmhartigheid’ hoog in het vaandel staan.

Geloven . . . in een God die bevrijdt
Helpen . . . . om mensen tot hun recht te laten komen
Bouwen . . . . aan een wereld die voor iedereen bewoonbaar is

De kerkelijke gemeente informeren over diaconale activiteiten en hen er zoveel mogelijk bij betrekken. Een groot aantal van de activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met de diaconaal medewerkster.

De diaconale collecte (geld).

Eén van de opdrachten van de diaconie is het financieel ondersteunen van personen en instellingen. Dit gebeurt zowel voor binnenlandse als buitenlandse hulpvragen.

Wat doet een diaken:

Folder diaconie (pdf) »