logo

logo

logo

logo

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente Hengelo - CvKrm

Het College van Kerkrentmeesters (CvKrm) is het centrale orgaan van de Protestantse Gemeente te Hengelo (O) voor alle materiële zaken in de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. Het CvKrm beheert dus (voor en in opdracht van de Algemene Kerkenraad) de financiën, de gebouwen en het personeel en voert de financiële en leden-administratie. Het uitvoerende werk wordt gedaan door ons eigen Kerkelijk Bureau en het Kantoor Kerkelijke Administratie. Contact met CvKrm kan per email via adres:

Het CvKrm bestaat naast de voorzitter en secretaris uit vertegenwoordigers van de Beheerraden van de wijken.

Voorzitter:
Henk Rohaan
Secretaris:
Wilma Bleij – Ribberink
Coördinator leden-administratie en geldwerving:
Ab van Wermeskerken
Wijk Noord:
Gé Klein Wolterink
Auke Doornbosch
Wijk Centrum:
Rob Roeterdink
Henk Drost
Wijk Zuid:
Hanneke Steen-Klok
Ryan Klok
Johan Knol

Kerkbalans 2017

Evenals in voorgaande jaren is Kerkbalans veruit de belangrijkste geldinzamelings-actie voor onze Kerkelijke gemeente in Hengelo. Belangrijk, omdat er met de opbrengst van deze actie ongeveer 75% van al onze kosten moeten worden gedekt. Bij kosten denken we in de eerste plaats aan het betalen van onze predikanten, de kerkelijk werkers, kosters, beheerders en verdere medewerkers. Tegelijk willen we een aantal gebouwen in stand houden, verwarmen en verlichten. Natuurlijk horen de kosten voor de erediensten daarbij, en bijv. de kinderbijbel bij het dopen, en de trouwbijbel bij een huwelijksinzegening.
Dit jaar hebben ongeveer 1710 personen positief gereageerd op onze oproep. Op de telavond zelf konden we € 401.760 registreren aan toezeggingen. De eerste conclusie daaruit is dat er sprake is van een € 15.740 lagere telavond-uitkomst in vergelijking met vorig jaar. Door nagekomen toezeggingen is het resultaat begin april al opgelopen tot € 431.800. De ervaring leert dat dit bedrag aan toezeggingen in de loop van het jaar nog iets hoger wordt, en dat er ook betalingen binnenkomen zonder toezeggingen.

Het College van Kerkrentmeesters is daar onze leden heel dankbaar voor.

Toezeggingen vanuit Kerkbalans, giften en vrijwillige bijdragen kunnen worden overgemaakt naar de volgende bankrekening: NL67 FVLB 0699 6411 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Hengelo.

Collectemunten

Collectemunten ter waarde van €.0,50, €.1,00 of €.1,50 zijn verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, Drilscholtenstraat 30. U kunt collectemunten ook bestellen door overmaking van het bedrag van uw bestelling op bankrekening NL32 FVLB 0699 7694 69 t.n.v. Protestantse Gemeente Hengelo of via het webloket. Voor het bezorgen van collectemunten wordt €.1,00 extra gerekend. De bedragen besteed aan collectemunten, mag u meetellen bij uw aftrekbare giften voor uw inkomstenbelasting-aangifte.

Website, Kerkblad Binding

Het laatse, snelle nieuws binnen de Protestantse Gemeente Hengelo wordt verspreid via deze website en via internet mailings & nieuwsbrieven: aanmelding gaat via het webloket. In onze kerkelijke gemeente wordt daarnaast 12 keer per jaar, ongeveer maandelijks, een nummer van Binding uitgebracht als algemeen informatieblad. Een grote groep vrijwilligers bezorgt Binding bij alle leden thuis, en op de website kan worden ingetekend voor de digitale versie. De kosten van dit blad worden betaald uit vrijwillige bijdragen en opbrengsten uit advertenties. Per saldo zijn deze inkomsten niet kostendekkend. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL69 INGB 0002 3182 42 t.n.v. Protestantse Gemeente Hengelo, onder vermelding van “Binding”.

Ga naar het Webloket »