logo

logo

logo

logo

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente Hengelo - CvKrm

Het College van Kerkrentmeesters (CvKrm) is het centrale orgaan van de Protestantse Gemeente te Hengelo (O) voor alle materiële zaken in de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. Het CvKrm beheert dus (voor en in opdracht van de Algemene Kerkenraad) de financiën, de gebouwen en het personeel en voert de financiële en leden-administratie. Het uitvoerende werk wordt gedaan door ons eigen Kerkelijk Bureau en het Kantoor Kerkelijke Administratie. Contact met CvKrm kan per email via adres:

Het CvKrm bestaat naast de voorzitter en secretaris uit vertegenwoordigers van de Beheerraden van de wijken.

Voorzitter:
Henk Rohaan
Secretaris:
Wilma Bleij – Ribberink
Coördinator leden-administratie en geldwerving:
Ab van Wermeskerken
Wijk Noord:
Gé Klein Wolterink
Auke Doornbosch
Wijk Centrum:
Rob Roeterdink
Henk Drost
Wijk Zuid:
Hanneke Steen-Klok
Ryan Klok
Johan Knol

Kerkbalans 2018

Aktie Kerkbalans 2018
In januari wordt weer de jaarlijkse actie kerkbalans gehouden. Geweldig dat ook dit jaar weer veel vrijwilligers zich inzetten om in Hengelo de enveloppen rond te brengen en weer op te halen.
Met de actie kerkbalans wordt uw bijdrage gevraagd om de begroting en dus ook de plannen voor 2018 te realiseren. We willen dit jaar graag verder bouwen aan een bruisende gemeente in de Waterstaatskerk. Met uw bijdrage kan er verder gebouwd worden aan een kerk die met daadkracht in het hart van Hengelo staat.
We hopen op een prachtig resultaat!
In de week van maandag 22 januari worden de enveloppen gebracht en vrijdagavond 2 februari worden de toezeggingen verzameld en geteld in de Waterstaatskerk.
Wilt u bij de telavond aanwezig zijn, dan wordt u daarvoor van harte uitgenodigd, vanaf half acht in de foyer van de Waterstaatskerk.

Het college van kerkrentmeesters

Collectemunten

Collectemunten ter waarde van €.0,50, €.1,00 of €.1,50 zijn verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, Drilscholtenstraat 30. U kunt collectemunten ook bestellen door overmaking van het bedrag van uw bestelling op bankrekening NL32 FVLB 0699 7694 69 t.n.v. Protestantse Gemeente Hengelo of via het webloket. Voor het bezorgen van collectemunten wordt €.1,00 extra gerekend. De bedragen besteed aan collectemunten, mag u meetellen bij uw aftrekbare giften voor uw inkomstenbelasting-aangifte.

Website, Kerkblad Binding

Het laatse, snelle nieuws binnen de Protestantse Gemeente Hengelo wordt verspreid via deze website en via internet mailings & nieuwsbrieven: aanmelding gaat via het webloket. In onze kerkelijke gemeente wordt daarnaast 12 keer per jaar, ongeveer maandelijks, een nummer van Binding uitgebracht als algemeen informatieblad. Een grote groep vrijwilligers bezorgt Binding bij alle leden thuis, en op de website kan worden ingetekend voor de digitale versie. De kosten van dit blad worden betaald uit vrijwillige bijdragen en opbrengsten uit advertenties. Per saldo zijn deze inkomsten niet kostendekkend. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL69 INGB 0002 3182 42 t.n.v. Protestantse Gemeente Hengelo, onder vermelding van “Binding”.

Ga naar het Webloket »