logo

logo

logo

logo

Contact Protestantse Gemeente Hengelo

Kerkelijk Bureau

Ontmoetingskerk, Kerkelijk Bureau

Vakantie-periode 2018 Kerkelijk Bureau Hengelo
Van 23 juli t/m 3 augustus en van 20 augustus t/m 31 augustus op maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur geopend en van 6 augustus t/m 17 augustus gesloten.


Drilscholtenstraat 30, 7556 NP Hengelo.

Tel: 074-291.25.76 email:

Bureau-uren: maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 12:00 uur.

Hier kunt u terecht voor:

  • het aanvragen van huwelijksinzegeningen
  • betalingen kerkelijke bijdragen
  • kopen van collectemunten
  • aan– of afmelden voor het kerkblad Binding

Voor vragen naar het Kerkelijk Bureau en bestellingen van collectemunten kunt u ook het webloket gebruiken:

Ga naar het Webloket »

Locatie:


Grotere kaart weergeven 

Ledenadministratie

Contactgegevens ledenadministratie: tel: 074-243.89.87 email:

Hier kunt u terecht voor:

  • doorgeven van adreswijzigingen
  • aanvragen van voorkeurslidmaatschap (b.v. voor uitwonende studenten)
  • inschrijvingen in onze kerkelijke gemeente
  • uitschrijving uit onze kerkelijke gemeente

Beheer website

Deze website wordt beheerd door Cor Bakker, Gert Jan Prinsen, Kor Zuur en Bas Keller. U kunt uw activiteit binnen de Protestantse Gemeente Hengelo aanmelden via e-mail: Ook voor ander zaken binnen het pkn-hengelo.nl domein zoals bijvoorbeeld email kunt u bij hen terecht.

Algemene Kerkenraad

De AK draagt o.m. zorg en is verantwoordelijk voor al die kanten van gemeente-zijn, voor zover die niet wijkgebonden zijn. Daarbij kan gedacht worden aan zaken als: catechese, vormingswerk, jeugdwerk, oecumene, evangelisatie, zending en werelddiaconaat, diaconaat en beheer, en bijzondere vormen van pastoraat.

Voorzitter: Peter Joosse, email: , tel: 074-243 45 85
Scriba: Harmke Scholte, email:
Postadres: Algemene Kerkenraad, Drilscholtenstraat 30, 7556 NP Hengelo

Predikanten en Kerkelijk werker

Ontmoetingskerk, Predikanten en Kerkelijk werker Van links naar rechts (foto van 2016): Ds. Hans Wachtmeester, ds. Peter Hendriks, ds. Marjet Geense, ds. Arent Weevers, ds. Herman Koetsveld

Ontmoetingskerk, Kerkelijk Bureau Gaatske Braam