logo

logo

logo

logo

Financiële bijdragen

Financiële bijdragen

Voor collectes en giften kunnen alle gebruikelijke betaalmethoden worden gebruikt, zoals contante betaling of bancaire overschrijving. Contante betaling in collectes kan ook m.b.v. collectemunten, waarvan bij de aanschaf een nota of afschrijving wordt verstrekt die als referentie kan dienen voor de aftrek als gift. De Protestantse Gemeente Hengelo heeft diverse bankrekening nummers voor het geven van financiële bijdragen. Onderstaand vindt u een overzicht van de meest toepasselijke IBAN-rekeningnummers. Door op de actieve links te klikken krijgt u verbinding naar de webpagina’s van de betreffende organisaties resp. naar het webloket voor digitale afhandeling via SKG Collect.

Diaconie IBAN: NL20 INGB 0008 7952 32 tnv College van Diakenen
Kerkbalans IBAN: NL67 FVLB 0699 6411 87 tnv Protestantse Gemeente Hengelo
Collectemunten IBAN: NL32 FVLB 0699 7694 69 tnv PGHengelo_Collectemunten
Algemeen IBAN: NL67 FVLB 0699 6411 87 tnv Protestantse Gemeente Hengelo
Wijkkas Brongemeente IBAN: NL60 FVLB 0635 8070 68 tnv Wijkkas Brongemeente
Wijkkas Centrum IBAN: NL32 INGB 0007 6593 40 tnv Wijkkas Centrum
Wijkkas Zuid IBAN: NL68 INGB 0001 3801 73 tnv Wijkkas Zuid

Wilt u een financiële bijdrage geven op een andere manier? Bijv. door een schenking die periodiek loopt over enkele jaren. Voor schenkingen kan het Kerkelijk Bureau U voorzien van informatie en van de benodigde formulieren.