logo

logo

logo

logo


Kloosterweekeinde

Kloosterweekend

Het inmiddels jaarlijks terugkerende kloosterweekeinde levert telkens uiterst positieve reacties op van de deelnemers. Met een groep van 12-15 mensen zijn we welkom bij de broeders Norbertijnen in de Abdij van Berne. Een weekeinde waarin de stilte, meditatie, het geloofsgesprek en het ritme van de drie diensten per dag in de Abdijkerk een bijzondere beleving zullen geven. Bedoeld voor mensen die eens even weg van hun ‘alledaagsheid’ heel nadrukkelijk willen stilstaan bij hun geloof en alles wat daarmee samenhangt en dan ook bereid zijn daarvan te delen met de andere deelnemers. De kosten zijn € 100,- voor het verblijf in de Abdij, dus exclusief de reis. Nieuwe deelnemers (t.o.v. vorige keren) krijgen voorrang boven ‘oudgedienden’.

Waar en wanneer: 2016: Vrijdagmiddag 29 april 15.00 uur tot zondagmiddag 1 mei 15.00 uur in de Abdij van Berne te Heeswijk Dinther. Voorgesprek: 14 april wijkcentrum Thaborkerk, 19.00 uur.
Info? Kijk op www.abdijvanberne.nl.
Begeleiding en opgave? Herman Koetsveld, tel. 074-278 32 03,

Kloosterweekend